Thông tin chi tiết

Mã sản phẩm

Hãng sản xuất

Xuất xứ

Số lượng

Giá

Liên hệ

Ốc trắng GR5, Ốc heo dầu, Ốc đầu trụ 6ly 2 đến 9ly, 8ly 15 đến 60 ( dù) ( trụ ), 10ly20 đến 70 ( dù ) ( trụ ), Ốc 4ly 15 20 ( dù ) ( trụ ), Ốc 5 ly 15 20 ( dù ) ( trụ ),  6 ly 10 đến 30 ( dù ), ốc titanium , ốc GR5 , ốc proti

Xem thêm chi tiết ở mục " Các Loại Ốc "